استخدام

کاردان یا کارشناس حسابداری

مسلط به امور مالیاتی و خزانه داری

مسلط به امور حقوق و دستمزد
بارگزاری