استخدام

آشنا به فرآیند فروش و بازاریاب

مسلط به فروش تجهیزات شبکه،دوربین

مسلط به اصول و فنون مذاکره
بارگزاری