با دانلود رزومه و مطالعه آن، با مجموعه شبکه پرداز بیشتر آشنا شوید!

مشاور، طراح و مجری شبکه های مخابراتی و رایانه و سیستم های نظارت تصویر در ایران

دانلود رزومه شبکه پرداز

به زودی …

فایل های آپگرید دستگاه ها را برای استفاده عموم، قرار خواهیم داد.