صدا روی پروتکل اینترنت VoIP ویپ مخفف کلمات Voice Over Internet Protocol است.

ویپ به یک گروه از تکنولوژی می‌گویند که برای انتقال صدا وچندرسانه از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت، مانند اینترنت استفاده می‌کند.

صدا روی پروتکل اینترنت VoIP ویپ مخفف کلمات Voice Over Internet Protocol است. ویپ به یک گروه از تکنولوژی می‌گویند که برای انتقال صدا وچندرسانه از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت، مانند اینترنت استفاده می‌کند.
X
درخواست هایSQL :118. زمان تولید:۱.۰۸۳ ثانیه. مصرف حافظه:34.37 mb